Se projekterfarenhet

Här är ett urval av
projekt
som vi fått äran att jobba med under åren som gått.

Utförd 2017, Uppsala

Uppsala folkhögskola

Att bygga om en vacker 1800-talsbyggnad med ett stort renoveringsbehov kräver mycket arbete – och en bra dialog. Det var också det som karaktäriser...

Utförd 2017, Enköping

Lärlingens förskola

Under hösten 2016 och våren 2017 gick
Lärlingens förskola i Enköping från en
nedgången verksamhet till en ljus, fräsch och modern försk...

Utförd 2016, Uppsala

Uppsävjaskolan

När Uppsävjaskolan skulle helrenoveras och få samtliga ytskikt utbytta möttes Lars Gustavsson, projektledare på Uppsala kommun, och EAAB av en över...

Projekterfarenhet

Referenser på följande projekt lämnas gärna på begäran.

Kloreringsanläggning

Nyproduktion av två kloreringsanläggningar.

Utförd 2019/20
Omsättning ca 30 mnkr
Ort Arlanda

Lidl Sollentuna

Nyproduktion av handelslokal, med kontor.

Utförd 2018/19
Omsättning ca 55 mnkr
Ort Sollentuna

Östervåla Skola

Om- och tillbyggnad av skola.

Utförd 2018/19
Omsättning ca 40 mnkr
Ort Östervåla

Almunge Vårdcentral

Nyproduktion av vårdcentral.

Utförd 2018/19
Omsättning ca 37 mnkr
Ort Almunge

Kv Rådhuset

Hyresgästanpassning.

Utförd 2018/19
Omsättning ca 12 mnkr
Ort Uppsala

Bra Bil, Volvo

Om och tillbyggnad av bilhall och verkstad.

Utförd 2017/18
Omsättning ca 33 mnkr
Ort Vallentuna

Biogasen, Förbehandlingsbyggnad

Om och tillbyggnad av förbehandlingsbyggnad innehållande processinstallationer för biogasanläggningen.

Utförd 2017/18
Omsättning ca 30 mnkr
Ort Uppsala

Uppsala Folkhögskola

Renovering av 1800-tals byggnad.

Utförd 2016/17
Omsättning ca 47 mnkr
Ort Uppsala

St Pers Skola

Renovering av skola, med slöjd och hemkunskap.

Utförd 2017/18
Omsättning ca 30 mnkr
Ort Sigtuna

Storvad filterbyggnad

Eluppgradering av storvad fileterbyggnad.

Utförd 2017
Omsättning ca 8 mnkr
Ort Uppsala

Åsundagården

Ny bergvärmeanläggning och renovering av äldreboende.

Utförd 2017
Omsättning ca 12 mnkr
Ort Enköping, Hummelsta

Lärlingens förskola

Renovering av befintlig byggnad, nybyggnation av 350 kvm samt markarbete om 5 000 kvm.

Utförd 2016/17
Omsättning ca 22 mnkr
Ort Enköping

Karusellens FSK

Ombyggnad av storkök samt ventilation.

Utförd 2016
Omsättning ca 8 mnkr
Ort Sigtuna

PANAB

Ombyggnad av lada till modernt kontor.

Utförd 2016
Omsättning ca 8 mnkr
Ort Storvreta

Uppsävjaskolan

Totalrenovering av samtliga ytskikt, golv samt fasta installationer.

Utförd 2015/16
Omsättning: ca 36 mnkr
Ort Uppsala

Sopranens FSK

Totalrenovering av förskola, inkl. storkök.

Utförd 2015/16
Omsättning ca 22 mnkr
Ort Uppsala

Kv. Fjället

Fasadbyte samt markarbeten på bostadsområde.

Utförd 2015
Omsättning ca 8 mnkr
Ort Öregrund

Rektorsgården

Fasad-, tak- samt invändig renovering av kulturminnesmärkt byggnad från 1866.

Utförd 2015
Omsättning ca 5 mnkr
Ort Uppsala

Terminal 2

Ombyggnad av terminal.

Utfört 2015
Omsättning ca 6 mnkr
Ort Arlanda

S:t Ilianskolan hus S

Om- och tillbyggnad av hus S.

Utförd 2014/15
Omsättning ca 30 mnkr
Ort Enköping

Genderanpassning

Ombyggnad av kasern.

Utförd 2014
Omsättning ca 2 mnkr
Ort Enköping

S:t Ilianskolan

Om- och tillbyggnad av storköket, ny ventilation, nytt omklädningsrum samt ny varumottagning/sophus med tillhörande lastkaj.

Utförd 2014
Omsättning ca 7 mnkr
Ort Enköping

Kv. Läkaren

Fasad- och takrenovering med tillhörande fönsterbyte i en fastighet från 1905.

Utförd 2014
Omsättning ca 4 mnkr
Ort Enköping

Byggnad 353

Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler.

Utförd 2014
Omsättning ca 6 mnkr
Ort Uppsala