Han är ett levande uppslagsverk när det gäller installation. I över trettio år har Kambiz Ahmadi bossat över komplexa system och byggt upp en specialkompetens inom höghus. I sin roll som installationsledare på EAAB är han problemlösaren som är involverad i projekten från ritning till färdig anläggning.

Ålder

56

Bor

Sollentuna, men sålt huset och söker lägenhet innanför tullarna.

Fritidsintressen

Fotboll, friluftsliv och promenader med frun och lilla hunden.

Drömprojekt

De senaste tio åren har jag varit involverad i byggen av höghus från hundra meter och uppåt i Stockholm. Att få bygga ett höghus i Uppsala skulle vara spännande då det är komplicerade projekt som kräver en komplexitet i installationerna. Det är kul med utmaningar!

Ålder

56

Bor

Sollentuna, men sålt huset och söker lägenhet innanför tullarna.

Fritidsintressen

Fotboll, friluftsliv och promenader med frun och lilla hunden.

Drömprojekt

De senaste tio åren har jag varit involverad i byggen av höghus från hundra meter och uppåt i Stockholm. Att få bygga ett höghus i Uppsala skulle vara spännande då det är komplicerade projekt som kräver en komplexitet i installationerna. Det är kul med utmaningar!

Kambiz Ahmadi har jobbat som installationssamordnare hela sitt yrkesverksamma liv, till stor del på stora koncerner som PEAB, JM och senast Skanska. Nu har han lämnat byggjättarnas värld för utmanaren EAAB, som han beskriver som ett litet företag med stor handlingskraft. 

– Mitt första intryck var: det är här jag ska jobba! I våra inledande möten fastnade jag speciellt för ett ord och det var engagemang. Jag kände snabbt att det inte bara var ett ord som vilket annat, utan det betydde verkligen något. Nu när jag jobbat ett tag märker jag hur engagemanget går som en röd tråd, från ledning till medarbetare och in i projekten. När man är en liten organisation som vi är ser man tydligt hur engagemanget är en gemensam drivkraft som gör att projekten blir både lyckade och lustfyllda.

”Det är väldigt prestigelöst”

Rollen som installationsledare är bred och mångfacetterad, och Kambiz fungerar som spindeln i nätet gentemot beställare och underentreprenörer. Ett arbete som handlar mycket om logistik och problemlösning.

Kambiz Ahmadi, installationsledare

– Jag är involverad i projekten från start till mål. Redan i projekteringsfasen har jag tät kontakt med konsulterna när installationssystemen ritas in och samordnar handlingar från olika håll för att säkerställa att vi tänkt rätt innan själva bygget startar. När sedan bygget är igång är jag ofta på plats och leder installatörerna så att logistiken flyter på och stöttar när det dyker upp utmaningar och problem som måste lösas.

Dagens byggnader blir allt mer komplexa och installationstäta och kräver samordning av de tekniska delarna. Fel i samordningen medför inte bara onödiga störningar och problem med framkomlighet i själva produktionen, utan påverkar även ekonomin, säger Kambiz.

– Varje bygge – oavsett storlek eller komplexitet – är unikt. Även om man bygger en vanlig villa uppstår det frågor som man inte stött på tidigare, och man ska aldrig underskatta ett projekt. Det är viktigt att vara involverad och engagerad redan i projekteringsfasen för att hitta eventuella fallgropar, dessutom måste man tänka långsiktigt så att det blir så bra som möjligt för dem som ska sköta driften och underhållet av byggnaden efteråt, säger han och fortsätter:

– Installationsvärlden är i ständig utveckling, det kommer hela tiden nya intelligenta produkter som man måste hålla sig uppdaterad på. När det gäller en anläggnings installation är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna. Min uppgift är att se till så att kunden är trygg med att vi håller oss på en nivå som både är funktionell och kostnadseffektiv.

Att EAAB är en organisation med korta beslutsvägar, delaktighet genom hela byggprocessen och framförallt en social och öppen kultur bidrar till trivsel och effektivitet, menar Kambiz.

– De sociala delarna väger tungt. Vi är ett team med högt i tak där man aldrig behöver vara rädd för att be om hjälp eller säga vad man tycker, det är väldigt prestigelöst. Det gör att vi kan vara snabbfotade och flexibla – vilket gynnar både kunderna och oss själva. Den goda stämningen gör att jag verkligen ser fram emot att åka till jobbet varje morgon!

Text: Therese Johansson Foto: Christian Gustavsson Alla intervjuer