Se projekterfarenhet

Här är ett urval av
projekt
som vi fått äran att jobba med under åren som gått.

Utförd 2017, Uppsala

Uppsala folkhögskola

Att bygga om en vacker 1800-talsbyggnad med ett stort renoveringsbehov kräver mycket arbete – och en bra dialog. Det var också det som karaktäriser...

Utförd 2017, Enköping

Lärlingens förskola

Under hösten 2016 och våren 2017 gick
Lärlingens förskola i Enköping från en
nedgången verksamhet till en ljus, fräsch och modern försk...

Utförd 2016, Uppsala

Uppsävjaskolan

När Uppsävjaskolan skulle helrenoveras och få samtliga ytskikt utbytta möttes Lars Gustavsson, projektledare på Uppsala kommun, och EAAB av en över...

Projekterfarenhet

Referenser på följande projekt lämnas gärna på begäran.

Biogasen, Rejekthall

Tillbyggnad av befintlig förbehandlingshall.

Studenternas HGA, Camp Pro

Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.

Almunge Lågreservoar

Ny vattenreservoar för dricksvatten.

Österledens FSK

Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.

Gränby Allaktivitetshus

Ombyggnad av Gränbyskolans Allaktivitetshus.

Vaksala Eke

Ombyggnad av lokal för fordonsprogrammet

Tullgarns Pumphus

Renovering av klimatskal

Östra Stenhagensskolan Grundstenen

Hyresgästanpassning i befintliga lokaler.

Viktoria konferenscenter

Ombyggnad av tillagningskök





 

Brantingskolans Idrottshall

Nyproduktion av idrottshall med omklädnings- samt aktivitetsdel.

Lövstalöts FSK

Nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt tillagningskök för 200 personer.

Lindbackens FSK

Nybyggnad av förskola med åtta avdelningar.

Jetpak Arlanda

Om- och tillbyggnad av Terminal 2

Sigtuna Saluhall

Nyproduktion av handelsbyggnad

Kloreringsanläggning

Nyproduktion av två kloreringsanläggningar.

Lidl Sollentuna

Nyproduktion av handelslokal, med kontor.

Östervåla Skola

Om- och tillbyggnad av skola.

Almunge Vårdcentral

Nyproduktion av vårdcentral.

Kv Rådhuset

Hyresgästanpassning.

Bra Bil, Volvo

Om och tillbyggnad av bilhall och verkstad.

Biogasen, Förbehandling

Om och tillbyggnad av förbehandlingsbyggnad innehållande processinstallationer för biogasanläggningen.

Uppsala Folkhögskola

Renovering av 1800-tals byggnad.

St Pers Skola

Renovering av skola, med slöjd och hemkunskap.

Storvad filterbyggnad

Eluppgradering av storvad fileterbyggnad.

Åsundagården

Ny bergvärmeanläggning och renovering av äldreboende.

Lärlingens förskola

Renovering av befintlig byggnad, nybyggnation av 350 kvm samt markarbete om 5 000 kvm.

Karusellens FSK

Ombyggnad av storkök samt ventilation.

PANAB

Ombyggnad av lada till modernt kontor.

Uppsävjaskolan

Totalrenovering av samtliga ytskikt, golv samt fasta installationer.

Sopranens FSK

Totalrenovering av förskola, inkl. storkök.

Kv. Fjället

Fasadbyte samt markarbeten på bostadsområde.

Rektorsgården

Fasad-, tak- samt invändig renovering av kulturminnesmärkt byggnad från 1866.

Terminal 2

Ombyggnad av terminal.

S:t Ilianskolan hus S

Om- och tillbyggnad av hus S.

Genderanpassning

Ombyggnad av kasern.

S:t Ilianskolan

Om- och tillbyggnad av storköket, ny ventilation, nytt omklädningsrum samt ny varumottagning/sophus med tillhörande lastkaj.

Kv. Läkaren

Fasad- och takrenovering med tillhörande fönsterbyte i en fastighet från 1905.

Byggnad 353

Om- och tillbyggnad av utbildningslokaler.