Den senaste
infon
kring allt som händer här hos oss på EAAB.

Rosendals skola börjar ta form.

Publicerad: 2023-04-12

Rosendals nya grundskola, i fyra plan för ca 750 elever med tillagningskök och tillhörande utemiljö uppförs nu för fullt. Skolan ska stå klar för att påbörja undervisning hösten 2024.

Publicerad:
2023-04-12

Byggvärden har nominerat Magnus Uusitalo, EAAB till priset Årets Byggchef.

Publicerad: 2022-11-16

Länk till annons på www.byggvarlden.se

 

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Att samverka med kunniga och drivna människor. Att hela tiden se nya möjligheter, för att utvecklas och kunna ge medarbetarna samt beställare den bästa vägledningen till lyckade projekt.

 

Vilka är utmaningarna?

– De är många. Några är väl det rådande omvärldsläget och konjunkturen, som ställer stora krav på oss.

 

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag brukar låta andra bedöma mina egenskaper, men att gå före med gott exempel och lyssna på mina medarbetare, är något som jag är bra på. Det bidrar till en god laganda där hela gruppen jobbar mot samma mål.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete? Lyft gärna något exempel.

– Att arbeta med förnyelse, eller förändring som vi kallar det, är ett kontinuerligt inslag i vardagen. Att ifrågasätta tekniska lösningar, materialval, rutiner och arbetssätt, och på ett vetgirigt sätt söka nya vägar framåt, är något som ständigt pågår. Vi försöker också alltid att förändra och förfina våra rutiner, så att fel i produktionen och då även garantikostnaden minimeras.

– Via de interna revisionerna som vi genomför frekvent i alla våra projekt, så har många förändringar skett, och sker hela tiden. Att arbeta med interna revisioner är ett helt nytt sätt att skapa högre kvalitet i projekten, som vi är helt unika med.

 

Vad jobbar du med just nu?

– Platschef för ett par olika projekt samt också arbetschef. Våra projekt är oftast inom vård, skola samt industri. Det projekt som tar mest tid just nu är nyproduktion av Rosendals Skola, för cirka 750 elever samt nyproduktionen av ett vattenverk.

Byggbranschen står nu inför stora utmaningar, hur tacklar man det som byggchef?

– Med pandemin bakom oss och en nalkande sviktande konjunktur så måste vi vara på tå för att kunna ställa om fort och tänka nytt för att kunna vara konkurrenskraftiga. Det är viktiga nu är att följa utvecklingen/konjunkturen för att kunna fatta de beslut som krävs.

 

Om Magnus Uusitalo

 

Roll: Arbetschef, platschef på EAAB

Ålder: 51 år

Bor: Länna, Uppsala

Familj: Fru och två vuxna barn.

Bakgrund i korthet: Började karriären i PEAB, där jag även tidigt ledarskapsutbildades och därefter fick ledande befattningar i byggprojekten från början av 2000-talet.

 

Ledarskapsmotto: Stötta, vårda, motivera och när man går och lägger sig ska alla se fram emot nästa arbetsdag.

 

Ur nomineringen: Magnus är driven, engagerad, ödmjuk och lösningsorienterad. Han är en klippa under pressade situationer. Det är viktigt för honom att alla känner att de är en del av laget samt att får chansen att utvecklas. tack vare Magnus höga nivå på säkerhetstänk, prestigelöshet och viljan att alltid lösa problem har skapat ett unikt säkerhetsarbete på EAAB.

Publicerad:
2022-11-16

Färdigställd förskola i Lövstalöt.

Publicerad: 2022-04-04

EAAB har levererat en förskola åt Uppsala kommuns Skolfastigheter i Lövstalöt. Vi är väldigt nöjda med slutprodukten och hoppas att samhällsfastigheten kommer att betjäna orten och kommuninvånarna under lång tid framöver.

Publicerad:
2022-04-04

EAAB har vunnit upphandlingen gällande Storvreta Vattenverk för Uppsala Vatten.

Publicerad: 2022-03-02

Storvreta planeras växa kraftigt de närmaste åren varför en utbyggnad av vattenförsörjningen är nödvändig. Ett nytt vattenverk med dimensionerande

kapacitet om 400 m3/h kommer därför att anläggas. Vattenverket utformas med membranteknik för bland annat avhärdning och avskiljning av organiskt material och kommer inledningsvis att försörja Storvreta och Lövstalöt/Bälinge med dricksvatten. I en senare etapp planeras även Vattholma och Skyttorp att försörjas från det nya vattenverket

Publicerad:
2022-03-02

EAAB har vunnit upphandlingen gällande Rosendals Skola för Uppsala kommun Skolfastigheter.

Publicerad: 2022-02-22

Skolfastigheter kommer att uppföra en grundskola i fyra plan för 750 elever från förskoleklass till årskurs nio, med storkök och tillhörande utemiljö, angöring och komplementbyggnader. Fastighetens yta är 14 300 kvm och byggnadens storlek är ca 9 580 kvm BTA med tillagningskök för ca 900 portioner. Fastigheten är belägen i sydvästra delen av Rosendalsområdet i Uppsala på adressen Arne Tiselius gata 39.

Publicerad:
2022-02-22

EAAB har vunnit upphandlingen gällande ombyggnationen av Vaksala Eke, för Uppsala Kommun.

Publicerad: 2022-01-19

Uppdraget avser iordningställande av en tom industrilokal på adress Vaksala-Eke 83, hus H, till utbildningslokaler för gymnasieskolans lärlingsprogram med fordonsinriktning och gymnasiesärskolans program för fordonsvård och godshantering.

Publicerad:
2022-01-19

Färdigställd förskola i Lindbacken

Publicerad: 2021-12-16

EAAB har levererat en förskola åt Uppsala kommuns Skolfastigheter i Lindbacken. Vi är väldigt nöjda med slutprodukten och hoppas att samhällsfastigheten kommer att betjäna orten och kommuninvånarna under lång tid framöver.

Publicerad:
2021-12-16

EAAB har vunnit upphandlingen gällande Brantingsskolans Idrottshall för Uppsala kommun Skolfastigheter

Publicerad: 2021-09-29

Skolfastigheter kommer att uppföra en ny idrottshall vid Brantingsskolan med en stomme av trä. Idrottshallen är uppdelad i en låg del som innehåller omklädningsdel, administrationsdel samt en korridor som inbjuder till aktivitet. I den höga delen inryms två mindre hallar.

Publicerad:
2021-09-29

EAAB har vunnit upphandlingen gällande Österledens FSK för Uppsala kommun Skolfastigheter

Publicerad: 2021-09-01

Projektet innefattar nyproduktion av förskola om åtta avdelningar för 144 barn och tillagningskök för 200 portioner.

 

Publicerad:
2021-09-01

Projektet i Lövstalöt fortsätter

Publicerad: 2021-05-19

Publicerad:
2021-05-19

Presentation av Eaab's nya HK

Publicerad: 2021-01-14

Eaab nya huvudkontor presenteras med film och bilder. Arkitekt Lars Hallgren beskriver från ide till verklighet.

 

Publicerad:
2021-01-14

EAAB har vunnit upphandlingen gällande ramavtal för Uppsala kommun Skolfastigheter

Publicerad: 2020-12-17

Ramavtalet omfattar både uppdrag på direktavrop (löpande räkning) och förnyad konkurrens. Avtalet gäller i 1+2+1 år, maximalt 4 år.

Publicerad:
2020-12-17

Lidl Sigtuna Stadsängar är färdigställd

Publicerad: 2020-10-16

Projektet bestod i att uppföra en ny handelsbyggnad med livsmedelsbutik och kontor åt Lidl Sverige KB. Handelsbyggnaden innehåller förutom Lidl, tre övriga ytor för Olssons Deli och WE Gym samt parkeringar, lastintag/lastbrygga och torg (Silvertorget). Denna nya Lidlbutik är den med påkostade Lidlbutik i norra Europa.

Publicerad:
2020-10-16

EAAB har vunnit upphandlingen av om- och tillbyggnad gällande Terminal 2, på Arlanda.

Publicerad: 2020-09-16

Detta är en partneringentreprenad. Befintlig byggnad i anslutning till Terminal 2 byggs till och anpassas för hyresgästen Jetpak.

Publicerad:
2020-09-16

EAAB har vunnit upphandlingen gällande nybyggnaden av Lindbacken FSK

Publicerad: 2020-09-11

Nybyggnad av förskola om 8 avdelningar i två våningar. Förskolebyggnaden uppförs i hörnet Svanmossvägen och Hagtorpsvägen i området Lindbacken. Huvudindelning invändigt är 4 avdelningar på entréplanet och 4 avdelningar på övre plan. I entreprenaden ingår även förskolans utemiljö, angöring och parkering.

Publicerad:
2020-09-11

EAAB har vunnit upphandlingen av Österängens IP, Etapp 2.

Publicerad: 2020-06-23

Österängens IP ska byggas om för att möjliggöra elitspel i amerikansk

fotboll men även annan idrott såsom fotboll, friidrott m.m. Komplementbyggnad för kafeteria, omklädningsrum för domare mm samt markarbeten för ny läktarbyggnad.

Publicerad:
2020-06-23

EAAB har vunnit upphandlingen gällande Lövstalöts FSK

Publicerad: 2020-06-05

Projektet innefattar nyproduktion av förskola om sex avdelningar och tillagningskök för

200 personer på pionvägen i Lövstalöt, strax norr om Uppsala.

Publicerad:
2020-06-05

Bygget av EAAB's nya kontor är nästan klart

Publicerad: 2020-05-19

Det nya huvudkontoret är nästan klart.

Publicerad:
2020-05-19

Klorerings- och dekloreringsanläggningen på Arlanda är färdigställd

Publicerad: 2020-01-10

För att skapa redundans och säkerställa kvalité byggs en helt ny kloreringsanläggning på Arlanda. Genom att kloreringsanläggningen har två separata linjer för tankning så blir den anläggningen betydligt mindre sårbar samt att två tankbilar kan fyllas samtidigt, detta då majoriteten av tankningarna förväntas ske vid denna anläggning som är närmast för de internationella avgångarna. Omfattande installationsarbeten samt väldigt krävande tekniska lösningar, som inte genomförts tidigare i Sverige.

Publicerad:
2020-01-10

EAAB nu ISO 45001 Certifierad

Publicerad: 2019-05-25

EAAB är nu omcertifierade för ISO 9001 och 14001, Kvalitet och Miljö samt certifierade för 45001, Arbetsmiljö. Vi har under ca ett års tid jobbat med den alldeles nya certifieringen, 45001 och är väldigt glada att nu vara klara med detta jobb. Detta ger EAAB ytterligare ett steg framåt, och placerar sig som en av de främsta byggarna i Mälardalen med avseende på KMA.

Publicerad:
2019-05-25

Äntligen så börjar vårt nya HK byggas!

Publicerad: 2019-05-17

Nu har vi genomfört ett första spadtag. Det är ett stort steg för oss att bygga ett nytt kontor. Det kommer bli en spännande tid att se projektet växa fram och se slutresultatet med nya ändamålsenliga lokaler. Vi är tacksamma för det goda samarbetet med arkitekt Lars Hallgren och vi tror att Östra Fyrislund kommer få en byggnad som sticker ut från övriga byggnader.

Publicerad:
2019-05-17

Nytt projekt: Swedavia, Kloreringsanläggning

Publicerad: 2019-04-15

EAAB har anlitats för att ersätta Swedavias befintlig kloreringsanläggning och öka kapaciteten samt att det ska finnas en dekloreringsanläggning på Arlanda flygplats. För att skapa redundans och säkerställa kvalitè byggs en kloreringsanläggning. Med den ökade mängden landningar så blir en effektivisering av tankning med fler tankställen och snabbare process väldigt viktig.

Publicerad:
2019-04-15

Nytt Projekt: Lidl, Sigtuna Stadsängar

Publicerad: 2019-01-29

EAAB har anlitats för att uppföra Lidl´s nya butik i Sigtuna, Sigtuna Stadsängar. Byggnaden som är drygt 4000 kvm ska förutom Lidl´s butik även innefatta andra lokaler. Projektet startar i februari 2019 och beräknas vara klart i maj 2020.  EAAB producerar nu Lidl´s nya anläggning i Sollentuna och vi är väldigt glada att Lidl återigen väljer EAAB som generalentreprenör för nyproduktionen i Mälardalen.

 

Publicerad:
2019-01-29

Vi söker ny Installationssamordnare

Publicerad: 2018-12-06

Vi söker ny Installationssamordnare

 

Capto HR

 

Publicerad:
2018-12-06

Vi söker nya medarbetare

Publicerad: 2018-10-04

Vi söker nya medarbetare.

 

Capto HR

 

Bildresultat för linkedin logo png transparent background

 

Publicerad:
2018-10-04

Vårt nya kontor tar form

Publicerad: 2018-09-21

Vi har vuxit ur våra lokaler och nu är arbetet med vårt nya kontor i full gång. Lars Hallgren Arkitektkontor AB har ritat byggnaden där vi ser fram emot att få fortsätta växa.

Sedan starten för fyra år sedan har vi gjort allt från renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till om- och nybyggnationer av olika kommunala lokaler så som skolor med mera. Vi har också byggt nya kontor och nu är det dags för vårt eget. Vi har sedan 2014 ökat vår omsättning varje år och i dag gör vi större och mer komplicerade projekt. Detta har gjort att vi blivit fler och nu har vi vuxit ur våra lokaler. När vi började planera för vårt nya kontor ville vi att det skulle vara något extra och nu ser vi fram emot att byggnationen drar igång så att vi kan flytta in så snart som möjligt.

Lars Hallgren har ritat byggnaden och beskriver den så här:

– Det är ingen typisk prefabricerad kontorsbyggnad utan ett hus med en modern design som sticker ut. Formspråket är rent och minimalistiskt och byggnaden är uppdelad i tre delar för att skapa en intressant helhetslösning.

 

 

En ljus entrédel i glas gör att man ser igenom hela byggnaden. Till höger finns själva kontorsbyggnaden som har en asymmetrisk väggyta och till vänster en kombinerad lagerdel och kontor.

– Vi har jobbat med intressanta materialval. Cortenplåt, som naturligt får en särpräglad brunrostig färg, ska kombineras med glas och en platsgjuten och brädformad betongyta. Det är material som vi arbetar mycket med i byggbranschen eftersom de är bra både ur ett hållbarhetsmässigt och ett estetiskt perspektiv.

Tomten ligger i det nya området Östra Fyrislund. Byggnaden har mycket ljusinsläpp där man ser ut mot en skogsdunge på baksidan. Det finns även en del som kan hyras ut till en extern hyresgäst.

 

 

– Det var väldigt roligt att ta fram EAAB:s nya kontor. Duktiga byggare vet förstås vad de vill ha men jag fick samtidigt fria händer. Det kommer att bli väldigt fint, säger Lars Hallgren.

Den moderna byggnaden speglar EAAB:s framtidstro. I de nya lokalerna får vi möjlighet att expandera och just nu söker vi en entreprenadingenjör och platschef till företaget.

Publicerad:
2018-09-21

Uppsala folkhögskola slutförd

Publicerad: 2018-08-30

Nu är projektet Uppsala folkhögskola slutförd.

Läs mer om projektet här.

 

http://eaab.eu/vara-projekt/uppsala-folkhogskola/

Publicerad:
2018-08-30

Nu börjar bygget av ny vårdcentral

Publicerad: 2018-03-07

Frågan om en vårdcentral i Almunge har debatterats sedan 1980-talet. Men under onsdagen var det dags för byggets första spadtag.

 

Läs mer här:

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/nu-borjar-bygget-av-ny-vardcentral-4921240.aspx

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6377143265434566656

Publicerad:
2018-03-07

Plats åtta i Uppsala – nu söker vi kollegor för att klättra ännu högre!

Publicerad: 2018-01-18

EAAB är Uppsala läns åttonde mest aktiva byggare – efter bara fyra år. 2018 passerar vi 200 mkr i omsättning, varav 150 kommer från LOU-uppdrag. Det tycker vi själva är helt fantastiskt! Gör du också det, och vill bli en del av vårt viktigaste bygge – lagbygget? Skicka en ansökan till kristofer@eaab.eu Just nu söker vi platschefer och entreprenadingenjörer.

Läs mer här: http://www.byggvarlden.se/entreprenorerna-som-bygger-mest-119379/nyhet.html

Publicerad:
2018-01-18
Ladda fler