Att bygga om en vacker 1800-talsbyggnad med ett stort renoveringsbehov kräver mycket arbete – och en bra dialog. Det var också det som karaktäriserade den stora renoveringen av det gamla Ekonomihuset på Campus Ultuna i Uppsala. Elin Ehrengren, projektledare på Akademiska Hus, berättar mer om projektet och om huset där Uppsala folkhögskola snart flyttar in.

Uppdraget

Totalrenovering av befintlig byggnad

Beställare

Akademiska Hus AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projekttid

Maj 2016 – Mars 2017

Uppdraget

Totalrenovering av befintlig byggnad

Beställare

Akademiska Hus AB

Entreprenadform

Utförandeentreprenad

Projekttid

Maj 2016 – Mars 2017

Det är svårt att hitta ett grönare och vackrare campus än det på Ultuna i Uppsala. Det är i alla fall känslan om man är där en försommardag i maj. Här ute finns bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och det anrika Ekonomihuset från 1872 som under ett års tid har totalrenoverats inför att Uppsala folkhögskola ska flytta in i lokalerna.

Akademiska Hus, som utvecklar och förvaltar universitet och högskolor i landet, var beställare av projektet. Ombyggnationen är en del av Green Innovation Park – en satsning där de tillsammans med SLU vill öppna upp campuset för annan verksamhet än akademin och göra området till en integrerad del av Uppsala stad.

– Huset var ganska illa åtgånget och det krävdes en totalrenovering. Det har bland annat innefattat en helrenovering av fasaden och nya fönster. Även alla invändiga ytskikt och installationer i huset är nya. Själva planlösningen är egentligen densamma som tidigare men på andra våningen har man exempelvis ändrat och anpassat för att få en stor och ljus samlingssal, berättar Elin Ehrengren.

"Det var en utmaning, men tack vare en bra dialog med EAAB kom vi fram till en lösning"

Eftersom huset är så pass gammalt har det dykt upp nya saker under renoveringens gång. När man skulle göra de största ingreppen under renoveringen, en avväxling vid samlingssalen och uppbyggnaden av det nya trapphuset, upptäckte man till exempel att den befintliga stommen inte såg ut som förväntat.

– Det var en utmaning, men tack vare en bra dialog med EAAB kom vi fram till en lösning. Överlag har vi haft en väldigt bra och tät dialog med arbetschefen och platschefen, vilket har varit viktigt för mig som beställare och projektledare. EAAB var dessutom pålästa redan i ett tidigt skede och har haft en bra struktur på kvalitetsarbete och dokumentation.

Femvåningshuset på Campus Ultuna byggdes 1872 och har länge kallats Ekonomihuset. Huset inhyste först studentbostäder och utbildningslokaler för den tidens agronomer, men på 1930-talet byggdes det om till institution för ekonomi och statistik. Nu är huset renoverat och anpassat för Uppsala folkhögskola som snart flyttar in och främst kommer att ha teoretiska kurser i byggnaden.

Även om det mesta är nytt finns den gamla charmen kvar. När det gäller renoveringen av fasaden har man exempelvis återgått till ursprungskulören.

– Huset ligger verkligen i en vacker omgivning här, nära ån och parken, och jag hoppas att den nya hyresgästen kommer att trivas, säger Elin Ehrengren och avslutar:

– Projektet var komplext då huset var så gammalt men det blev bra till slut. Vi hade som sagt en väldigt bra dialog och det tycker jag var en röd tråd genom hela projektet.

Text: Linda Fritiofsson Foto: Christian Gustavsson Alla projekt